Generell / 11.09.2017

Hanne Aho leder Nordiska Journalistförbundet

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuvaaja: Heli Saarela / Journalisti Bild:
Nordiska Journalistförbundet (NJF) leds de närmaste två åren av finländska förtroendevalda. Finlands Journalistförbunds ordförande Hanne Aho är nu också ordförande för Nordiska Journalistförbundet. Hanne Aho valdes till ny ordförande på förbundets möte i Bergen i Norge 4–6 september. På samma möte valdes frilansjournalisten Heikki Jokinen till vice ordförande och Journalistförbundets ombud för internationella frågor Juha Rekola till sekreterare. Nordiska Journalistförbundet grundades 1947 och är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas journalistförbund. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de fyra största medlemsförbunden som representerar Sverige, Danmark, Norge och Finland. Island och Färöarna är befriade från ordförandeskapet. Inom NJF lär förbunden av varandra, utbyter erfarenheter och koordinerar intressebevakning och internationell verksamhet.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.