De nordiska journalistförbunden ser mycket negativt på att polisen i flera nordiska länder förhört journalister om påstådda läckor från underrättelsetjänster. Nordiska Journalistförbundet (NJF) har antagit ett utlåtande där man uttrycker oro för utvecklingen.

Finlands Journalistförbund ingår i Nordiska Journalistförbundet (NJF). NJF:s styrelse anser att detta beteende från polis och underrättelsetjänst kan tolkas som försök att sätta press på journalister och media att avstå från att rapportera om viktiga frågor som rör underrättelsetjänsten.

Här nedan följer hela uttalandet från NJF:s styrelsemöte, Nordiska Journalistförbundet, 11 januari 2022:

”NJF, Nordic Journalists Federation, uttrycker stor oro för den tendens som vi har sett i flera nordiska länder: Att polisen förhör journalister i ärenden om påstådda läckor från underrättelsetjänster i respektive land. I några fall har journalister till och med anklagats för att ha hjälpt till med dessa läckor.

Det här sker trots att journalister givetvis inte kan och inte kommer att nämna källor eller vad de diskuterar med källor. Detta faktum bör vara väl känt för såväl polisen som för underrättelsetjänsten.

Underrättelsetjänsternas interna arbete är en fråga av allmänt intresse, och som sådan en legitim fråga att bevaka journalistiskt.

NJF:s styrelse finner att detta beteende från polis och underrättelsetjänst kan tolkas som försök att sätta press på journalister och media att avstå från att rapportera om viktiga frågor som rör underrättelsetjänsten.

NJF är journalistförbundens samarbetsorganisation i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island. NJF:s styrelse består av ordförande och viceordförande från varje förbund.”

Ulrika Hyllert, ordförande för Svenska Journalistförbundet

Tine Johansen, ordförande för NJF, ordförande för Danska Journalistförbundet

Dag Idar Tryggestad, ordförande för Norska Journalistförbundet

Hanne Aho, ordförande för Finlands Journalistförbund

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, ordförande för Union of Icelandic Journalists