Generell / 12.04.2019

Hanne Aho: ”Domen mot Johanna Vehkoo känns orimlig”

"Domen mot Johanna Vehkoo kan i fortsättningen till och med uppvigla dem som trakasserar andra på webben”, säger Hanne Aho. Journalisten Johanna Vehkoo gjorde sig skyldig till ärekränkning av stadsfullmäktigeledamot Junes Lokka i sitt privata Facebook-inlägg i höstas. Det anser Uleåborgs tingsrätt som gav sitt beslut i saken i dag. I sitt inlägg kallade Johanna Vehkoo Junes Lokka bland annat för rasist och nazist. Johanna Vehkoo döms nu till 15 dagsböter (150 euro) och ska dessutom betala 200 euro till Junes Lokka i skadestånd samt dennes rättegångskostnader. Tingsrätten konstaterar att "Vehkoos kritik mot Lokka inte handlar om hans politik utan snarare om hans person." Enligt rätten överskrider Johanna Vehkoos inlägg det som kan anses vara sakligt och acceptabelt. I ett tidigare utlåtande har Finlands Journalistförbund konstaterat att rättegången mot Johanna Vehkoo är fullständigt orimlig. Journalistförbundets ordförande Hanne Aho säger att förbundet fortsätter jobba för att kunna trygga journalisternas arbete. ”Att trakassera journalister och att försvåra journalisters arbete genom att fabricera åtal mot dem är en internationell trend som i och med denna dom nu också fått fotfäste i Finland.” ”Domen känns orimlig med tanke på hur Lokka under en lång tid utövat påtryckning mot Johanna Vehkoo och trakasserat henne", säger Hanne Aho. Johanna Vehkoo har utsatts för påhopp av Junes Lokka, som dömts för hets mot folkgrupp, under en längre tid. I tingsrätten vittnade Johanna Vehkoo om hur Junes Lokka envist försökt få kontakt med henne både genom meddelanden och per telefon, trots att hon försökt förhindra det. I sina Youtube-sändningar har Junes Lokka upprepade gånger talat om Johanna Vehkoo. Också tingsrätten konstaterar att "Lokkas envisa videofilmande, vilket han sysslar med trots förbud, under olika  evenemang är störande". ”Domen mot Johanna Vehkoo kan i fortsättningen till och med uppvigla dem som trakasserar andra på webben. De kan utnyttja rättsväsendet som en mellanhand för sina trakasserier. Samhället behöver mer kunskap om trakasserier på webben och om vilka olika metoder nätmobbarna kan använda sig av”, säger Hanne Aho. Domen mot Johanna Vehkoo är intressant att jämföra med en annan dom från 2018. Då beslöt åklagaren att inte väcka åtal i anknytning till tvivelaktiga skriverier i polisernas slutna Facebook-grupp. Motiveringen var att kommentarerna i gruppen inte var tänka att lyftas fram i offentligheten. Polisernas Facebook-grupp hade 2 800 medlemmar. Johanna Vehkoos kommentar om Junes Lokka kunde ses av hennes knappt 300 Facebook-vänner. Hanne Aho påpekar att trakasserier och hatretorik på webben är ett stort problem. Vem som helst kan utsättas för påtryckning på webben eller för så kallade trollkampanjer: bibliotekarier, läkare, poliser och journalister. Journalistförbundet fortsätter sitt arbete för att trakasserier och förföljelser på webben ska kännas igen. Förbundet jobbar också för att stödja dem som utsatts för trakasserier. ”Både Journalistförbundet och samhället i stort har vaknat upp för sent. Först nu inser vi hur stor denna fråga är och hur systematiskt nätmobbare och nättroll fungerar”, säger Hanne Aho. Korrigerad 13.4.2019  formuleringen "200 euro i  sveda och värk" ändrad till "200 euro i skadestånd".

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.