Generell / 26.11.2021

Fullmäktiges ställningstagande: Finlands regering – fatta beslut för att ta emot afghanska journalister

Journalistförbundets fullmäktige publicerade i samband med sitt höstmöte ett offentligt ställningstagande där man vädjar till Finlands regering att hjälpa afghanska journalister. Offentligt ställningstagande: Finlands Journalistförbunds fullmäktige vädjar till Finlands regering att hjälpa afghanska journalister ut ur Afghanistan. Vi har en skyldighet att hjälpa de journalister som har samarbetat med finländska medier och som på grund av samarbetet nu  svävar i livsfara. Enligt våra uppgifter finns det för tillfället cirka tjugo sådana journalister kvar i Afghanistan. Alla journalister som har samarbetat med utlänningar är just nu i stor fara. Det här gäller speciellt kvinnliga journalister. Trots att Finland internationellt försvarar mänskliga rättigheter finns journalister som har samarbetat med finländska organisationer fortfarande kvar i Afghanistan. Hittills har det inte fattats några beslut för att hjälpa dem. Samtidigt har många andra länder, bland annat USA, Kanada, Frankrike och Tyskland fattat beslut om att hjälpa journalister och medborgaraktivister ut ur Afghanistan. Som ett svar till de nordiska journalistförbundens gemensamma vädjan har utrikesminister Pekka Haavisto lovat att Finland kan granska sina möjligheter att hjälpa afghanska journalister och andra medieproffs samt andra personer som har samarbetat med finländska mediehus. Finlands Journalistförbunds fullmäktige kräver att Finlands regering i stället för att granska sina möjligheter fattar beslut och vidtar alla behövliga åtgärder för att ta emot journalister som har samarbetat med finländska medier.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.