Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Fullmäktiges höstmöte går helt på distans

Journalistförbundets fullmäktiges höstmöte samlas 3–4 december. Mötet hålls främst på distans  i och med de ändrade coronabegränsningarna.

Fullmäktiges ordförande samt den personal som behövs från Journalistförbundets kansli finns på plats i Helsingfors. Samtliga övriga deltar på distans via tjänsten Teams. Mötet ordnas med hjälp av samma tekniska lösningar som användes på vårmötet i september. Då var en del av deltagarna på plats medan en del medverkade på distans.

Distansmöte gällde också när fullmäktige samlades i september 2020. Då var en del av ledamöterna på plats.

På höstmötet behandlas bland annat nästa års verksamhetsplan och medlemsavgifterna. Fullmäktige behandlar också tre motioner. Motionerna gäller möjligheten att öppna upp fullmäktigemötena så att medlemmar kunde följa dem på distans samt hur Journalistförbundet ska garantera sin verksamhet under  och efter undantagsförhållanden.