Generell / 08.10.2020

Frågor till frilansare om arbetshälsovården – förbundet utreder

Journalistförbundet gör en enkät bland sina frilansande medlemmar. Enkäten handlar om behovet av arbetshälsovård. Förbundet utreder möjligheten att förhandla fram ett avtal med en tjänsteleverantör på den fria marknaden. Frilansmedlemmarna borde ha fått epost från Journalistförbundet den 7 oktober. Journalistförbundet har inte tidigare kartlagt behovet. Därför är det viktigt att svara på enkäten. Journalistförbundets fullmäktige godkände nyligen en motion gällande frilansarnas arbetshälsovård.
Det är möjligt att delta i enkäten fram till den 25 oktober. Förbundets jurist Hannu Hallamaa (hannu.hallamaa (at) journalistiliito.fi) kan vid behov berätta mera om undersökningen.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.