Journalistförbundet gör en enkät bland sina frilansande medlemmar. Enkäten handlar om behovet av arbetshälsovård.

Förbundet utreder möjligheten att förhandla fram ett avtal med en tjänsteleverantör på den fria marknaden.

Frilansmedlemmarna borde ha fått epost från Journalistförbundet den 7 oktober.

Journalistförbundet har inte tidigare kartlagt behovet. Därför är det viktigt att svara på enkäten.

Journalistförbundets fullmäktige godkände nyligen en motion gällande frilansarnas arbetshälsovård.

Det är möjligt att delta i enkäten fram till den 25 oktober.

Förbundets jurist Hannu Hallamaa (hannu.hallamaa (at) journalistiliito.fi) kan vid behov berätta mera om undersökningen.