Generell / 19.02.2020

Förlagsredaktörernas kollektivavtal godkänt: lönerna höjs, semestrarna bibehålls och konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas​

Lönerna höjs, särskilt de lägsta lönerna. Konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas och vintersemestern bibehålls. Journalistförbundets fullmäktige godkände i dag, fredagen den 19 februari, förlagsredaktörernas nya kollektivavtal (bilden från fullmäktiges möte).​​ Förhandlingsresultatet mellan Journalistförbundet och Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna, uppstod på tisdag kväll. Medieförbundet godkänner för sin del avtalet innan slutet av veckan.​ ”För förlagsredaktörerna var de viktigaste frågorna att höja de lägsta lönerna och att bibehålla vintersemestern”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Under det första avtalsåret höjs allas löner med 53 euro. Det innebär att de med lägst lön procentuellt får en större löneförhöjning än största delen av finländarna. Semestrarna bibehålls. ​​Under avtalsperioden höjs alla tabellöner med över 100 euro.​ ”Längden på avtalet, 31 månader, var avgörande för att vi skulle nå en överenskommelse om de här löneförhöjningarna”, säger Hanne Aho.​ Också konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas. ​ ”Inom alla branscher har detta kompenserats på något sätt. För förlagsredaktörerna  innebär det 15 timmar utbildning som arbetsgivaren kan ordna utöver den nuvarande arbetstiden. För utbildningen betalas lön”, säger Hanne Aho.​ ​Förlagsredaktörernas kollektivavtal:​ ​
  • Avtalet är i kraft till och med den 31 augusti 2022, 31 månader.​Rätten till semester bibehålls på samma nivå som tidigare.
  • Konkurrenskraftsavtalets extra timmar slopas.
  • ​Den 1 juni 2020 höjs personliga löner och tabellöner med 53 euro.
  • ​Den 1 maj 2021 höjs de personliga lönerna med 1,4 procent. Den lokala potten är 0,6 procent. Ifall man inte lyckas komma överens om hur den lokala potten ska fördelas ges 0,3 procent som en allmän förhöjning och arbetsgivaren bestämmer hur 0,3 procent fördelas. Tabellönerna och praktikantlönerna stiger med 2,0 procent.
  • ​Arbetsgivaren har rätt att årligen ordna 15 timmar avlönad utbildning utöver den nuvarande utbildningen.
​Fler detaljer om kollektivavtalet publiceras senare på Journalistförbundets webbplats och i material som skickas till förtroendemännen.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.