Generell / 28.02.2022

Förhandlingsresultat för nytt Yhtyneet-avtal

Parterna har nått ett förhandlingsresultat för ett nytt kollektivavtal för Yles frilansar. Det så kallade Yhtyneet avtalet gäller frilansar i ett arbetsförhållande och omfattar kring 200 personer. Förhandlingsresultatet nåddes 22 februari och ska ännu behandlas av Journalistförbundets och Paltas, servicebranschens arbetsgivares, beslutsfattande organ. Innehållet i avtalet beskrivs närmare efter att avtalet godkänts.   Förhandlingarna om Yhtyneet-avtalet inleddes i slutet av januari. Det tidigare avtalet upphör att gälla 28 februari. Läs mer om förhandlingarna här.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.