Generell / 13.12.2019

Förbundet premierade sju aktiva

Ansiomerkin saivat Alpo Merilä, Veli-Pekka Leppänen, Anna Kähkönen, Päivi Alasuutari, Outi Salovaara ja Mari Rakkolainen. Pirkko Pike Epstein oli jakotilaisuuden aikaan matkoilla. Bild:
I samband med fullmäktiges höstmöte 2019 premierades sju personer som aktivt arbetat inom eller för Journalistförbundet. Förbundets förtjänsttecken delades ut i samband med fullmäktiges middag torsdagen 12 december. Följande personer fick förtjänsttecknet: Anna Kähkönen, Finlands frilansjournalister ”Anna har under en lång tid jobbat för att främja frilansarnas position på arbetsmarknaden. Hon har jobbat med passion och hjärta och utan rädsla.” Pirkko Epstein, RTRF ”Har jobbat exceptionellt länge inom Journalistförbundets föreningar. Hennes expertis och förhandlingsförmåga har varit till stor nytta både i förbundets organisation och intressebevakning.” Veli-Pekka Leppänen, Helsingforsnejdens journalister "Veli-Pekka Leppänen har varit en aktiv medlem ända sedan han anslöt sig till förbundet. Han har varit en omtyckt medlem i förbundets styrelse, där hans sakkunskap och allmänbildning kommit till nytta.” Outi Salovaara, ISSY, Östra Finlands journalister ”Genom flera förtroendeuppdrag inom Journalistförbundet och ISSY har Outi Salovaara varit en stor resurs. Hon är inspirerande och varm – en person som fungerat som en länk mellan Journalistförbundet och föreningarna.” Päivä Alasuutari, PSSY, Norra Finlands journalister ”Päivi Alasuutari har tillsammans med Kalevas huvudförtroendeman deltagit i flera samarbetsförhandlingar på tidningen. I förhandlingarna har Alasuutari varit konstruktiv och lösningsorienterad.” Alpo Merilä, PSSY, Norra Finlands journalister ”Alpo Merilä har medverkat i flera av Journalistförbundets utskott. Lokalt har Merilä varit en aktiv medlem i PSSY. Han är en av dem som tar tag i saker och slutför dem. Han är också alltid redo att diskutera journalistik, yttrandefrihet och mediernas roll i en demokrati.” Mari Rakkolainen, Helsingforsnejdens journalister ”Mari Rakkolainen har jobbat som förlaget Otavas redaktionsavdelnings huvudförtroendeman i över tio år. Rakkolainen har passionerat och målmedvetet representerat förlagsredaktörer och grafiker.”

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.