Nyheter / 08.01.2018

FJF: Tuomas Aalto vikarierar Hannu Hallamaa

Tuomas Aalto, 27, tuuraa Journalistiliiton työehtoasiamiestä Hannu Hallamaata helmikuun puoleen väliin. Bild:
Juridikstudent Tuomas Aalto, 27, vikarierar ombud Hannu Hallamaa fram till den 16 februari 2018. Till Aaltos ansvarsområden hör särskilt frilansfrågor.  Tuomas Aalto lärde känna Journalistförbundet redan under hösten 2017 då han bland annat svarade på medlemmarnas frågor i juristjouren. Journalistförbundets fast anställda jurister hade fullt upp med kollektivavtalsförhandlingarna och extra hjälp behövdes på kansliet. Tuomas Aalto studerar juridik för femte året vid Helsingfors universitet. Han har tidigare jobbat för bland annat skatteförvaltningen som skattesekreterare och handläggare. "Arbetet på Journalistförbundet är verkligen mångsidigt. Jag har fått sköta intressanta ärenden och svara på väldigt olika och ibland udda frågor. Även om vikariatet är kort är jag ivrig. Jag hoppas att jag kan hjälpa medlemmarna på bästa möjliga sätt", säger Aalto. Hannu Hallamaa är familjeledig.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.

Kopiosto säkerställer att man får ersättning då verk och tv-program kopieras

Med sina heltäckande användningslicenser säkerställer Kopiosto att den kreativa branschen får de ersättningar den har rätt till för användningen av verk.

Marja Honkonen är Journalistens nya chefredaktör

Marja Honkonen, magister i samhällsvetenskaper, är Journalistens nya chefredaktör. Hon inleder sitt arbete genast.