Nyheter / 08.11.2017

FJF: Nej till nedskärningar i semestern

Arbetsgivarens ambitioner att genomföra kännbara förkortningar av semestern för dem som omfattas av pressens kollektivavtal startade en livlig debatt på Journalistförbundets förtroendemannadagar. Arbetsgivarsidans förslag skulle förkorta semestrarna med upp till tre veckor per år. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för pressen inleddes i måndags (6.11). Medieförbundet, som representerar arbetsgivarna, har föreslagit att semesterns längd skulle påverkas av hur länge en arbetstagare jobbat inom samma företag. I dag bestäms semestern av hur länge en anställd varit i branschen. En person som arbetat i branschen i ett år eller under ett år har fyra veckor semester. En person som jobbat inom branschen i över tio år har sex veckor semester. Det här innebär, enligt förslaget, att en person som jobbat över tio år i branschen och som haft sex veckor semester vid byte av arbetsplats skulle få bara fyra veckor semester. Medieförbundet föreslår också att man slopar begreppet vintersemster. Förslaget grundar sig på tanken att två av konkurrenskraftsavtalets tre extra dagar skulle förkorta vintersemestern permanent. De tre återstående dagarna kunde hållas som enskilda semesterdagar. Arbetsgivaren kunde "ta" de här dagarna också permanent med en klumpsumma eller genom arbetsavtalet. "De här nedskärningarna i semestern skulle minska rörligheten bland arbetskraften. Det skulle också försämra arbetsvillkoren för dem som byter jobb", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Journalistförbundets målsättningar i kollektivavtalsförhandlingarna hänger ihop med arbetstidsförordningar, att slopa 24 extra timmar från konkurrenskraftsavtalet och med de så kallade TAKO-utbildningarna. Löneförhöjningar har ej behandlats ännu. Journalistförbundet förhandlar som bäst om nya kollektivavtal inom alla sina avtalsbranscher. Kring 4 000 personer omfattas av pressens kollektivavtal medan cirka 2 500 personer omfattas av kollektivavtalet som gäller Rundradions programarbetare. På förtroendemannadagarna som ordnades i Tallinn 7–8 november behandlades också situationen inom de övriga förhandlingarna. Du hittar tidtabellen för kollektivavtalsförhandlingarna HÄR.

Svara på förbundets löneundersökning

Finlands Journalistförbund gör en löneundersökning bland de medlemmar som är i ett anställningsförhållande. Information om löner, vilken ges direkt av medlemmarna, utgör grunden för en effektiv intressebevakning.

Manu Haapalainen får tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten

Manu Haapalainen, 51, har fått en tillsvidareanställning vid tidningen Journalisten.

Fler tvister och omställningsförhandlingar – förbundet hjälper

Tvister som berörde Journalistförbundets medlemmars arbetsförhållanden, uppsägningar och arvoden ökade i fjol jämfört med året innan.