Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

FJF lanserar mobilt medlemskort

Journalistförbundets mobila medlemskort publiceras den 28 augusti som en applikation. Det nya mobila medlemskortet erbjuds som ett komplement till det traditionella medlemskortet. 

Applikationen fungerar i alla smarttelefoner och i den hittar du smidigt förbundets nyheter, serviceutbud och evenemang. Applikationen fungerar också som ett elektroniskt presskort.

Journalistförbundets nya mobilapp erbjuder också ett elektroniskt medlemskort.

Det traditionella medlemskortet av plast skickas också i fortsättningen ut till medlemmarna. Det nya mobila medlemskortet är ett komplement, inte en ersättare för det traditionella kortet.

”Det kommer att ta en tid innan det elektroniska medlemskortet är känt”, säger Simon Huldén, chef för förbundets medlemstjänster.

Hur får medlemmarna applikationen?

“Den 28 augusti klockan 14 skickas ett sms till alla medlemmar med en länk där du kan ladda ner appen. Appen går inte att ladda ner från webbaffärer eftersom användningen är bunden till medlemmens personliga telefonnummer, det som finns i vårt medlemsregister.”

Journalistförbundet skickar ett sms som informerar om appen ett dygn innan sms:et med länken kommer.

OBS! Har du frågor om mobilappen? Problem med att ladda ner eller använda den? Kontakta Simon Huldén, chef för förbundets medlemstjänster:
simon.hulden@journalistiliitto.fi, tfn 040 719 3328.