Journalistförbundets mobila medlemskort publiceras den 28 augusti som en applikation. Det nya mobila medlemskortet erbjuds som ett komplement till det traditionella medlemskortet.  (mer …)