Under de kommande fyra åren vill Journalistförbundet stärka mediernas verksamhetsförutsättningar, stärka en arbetsmarknad som bygger på kollektivavtal och säkra förbundets förhandlingsmandat genom att stärka sammanhållningen. Tyngdpunkterna finns listade i Journalistförbundets verksamhetsplan och ekonomiska plan för 2023–2026.  (mer …)