Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Ett permanent mediestöd hägrar

Regeringen delar under de närmaste månaderna ut 7,5 miljoner euro i coronastöd. I början av november togs ett steg till i frågan om ett permanent mediestöd. En arbetsgrupp som tillsatts av Trafik- och kommunikationsministeriet har inlett sitt arbete. Journalistförbundet är med i arbetsgruppen.

I motsats till de övriga nordiska länderna har Finland inte ett permanent mediestöd. Syftet med ett permanent finländsk mediestöd skulle vara samma som i resten av Norden – att stödja demokratin genom att säkra att det finns tillräckligt mycket och tillräckligt mångsidig inhemsk journalistik.

“Målet med mediestödet är att stödja informationsförmedling. Det är ett demokratistöd, inte ett företagsstöd”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Arbetsgruppen kommer att granska olika möjligheter att stödja inhemska medier direkt. Arbetsgruppens mål är att lägga fram ett förslag till ett mediestödssystem innan årsskiftet.

I arbetsgruppen som tillsatts av Trafik- och kommunikationsministeriet medverkar:

Hanne Aho, ordförande, Journalistförbundet
Marko Ala-Fossi, medieforskare, Tammerfors universitet
Mikko Grönlund, forskningschef, Åbo universitet
Jukka Holmberg, vd, Medieförbundet
Mikko Villi, professor, Jyväskylä universitet
Päivi Korpisaari, professor i kommunikationsrätt, Helsingfors universitet
Arbetsgruppens ordförande är enhetschef Sini Wirén och sekreterare är kommunikationsråd Emil Asp och ledande sakkunnig Päivi-Maria Virta. Alla tre jobbar på Trafik- och kommunikationsministeriet.

Bakgrunden till arbetet med ett permanent mediestöd finns i regeringens proposition om statsstöd till journalistik. Trafik- och kommunikationsministeriets pressmeddelande 26 juni 2020: https://www.lvm.fi/sv/-/arbetsgrupp-tillsatt-for-att-bereda-statligt-stod-till-journalistik-1214666.