Generell / 13.11.2020

Ett permanent mediestöd hägrar

Regeringen delar under de närmaste månaderna ut 7,5 miljoner euro i coronastöd. I början av november togs ett steg till i frågan om ett permanent mediestöd. En arbetsgrupp som tillsatts av Trafik- och kommunikationsministeriet har inlett sitt arbete. Journalistförbundet är med i arbetsgruppen. I motsats till de övriga nordiska länderna har Finland inte ett permanent mediestöd. Syftet med ett permanent finländsk mediestöd skulle vara samma som i resten av Norden – att stödja demokratin genom att säkra att det finns tillräckligt mycket och tillräckligt mångsidig inhemsk journalistik. "Målet med mediestödet är att stödja informationsförmedling. Det är ett demokratistöd, inte ett företagsstöd", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Arbetsgruppen kommer att granska olika möjligheter att stödja inhemska medier direkt. Arbetsgruppens mål är att lägga fram ett förslag till ett mediestödssystem innan årsskiftet. I arbetsgruppen som tillsatts av Trafik- och kommunikationsministeriet medverkar: Hanne Aho, ordförande, Journalistförbundet Marko Ala-Fossi, medieforskare, Tammerfors universitet Mikko Grönlund, forskningschef, Åbo universitet Jukka Holmberg, vd, Medieförbundet Mikko Villi, professor, Jyväskylä universitet Päivi Korpisaari, professor i kommunikationsrätt, Helsingfors universitet Arbetsgruppens ordförande är enhetschef Sini Wirén och sekreterare är kommunikationsråd Emil Asp och ledande sakkunnig Päivi-Maria Virta. Alla tre jobbar på Trafik- och kommunikationsministeriet. Bakgrunden till arbetet med ett permanent mediestöd finns i regeringens proposition om statsstöd till journalistik. Trafik- och kommunikationsministeriets pressmeddelande 26 juni 2020: https://www.lvm.fi/sv/-/arbetsgrupp-tillsatt-for-att-bereda-statligt-stod-till-journalistik-1214666.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.