Generell / 16.04.2019

”Ett märkligt beslut” – kollektivavtalet för film- och tevebranschen blir inte allmänt bindande

Kollektivavtalet för film- och tevebranschen kommer inte heller i fortsättningen att vara allmänt bindande. Beslutet fattades av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan i slutet av mars. Nämnden bestämde också att den inte tar frågan till behandling på nytt. Kollektivavtalet är därmed också i fortsättningen inte allmänt bindande. Kollektivavtalet ska följas i produktionsbolag som hör till Palta, arbetsgivarna i servicebranschen. Ifall kollektivavtalet skulle ha blivit allmänt bindande borde avtalets minimiarbetsvillkor ha följts i alla företag inom branschen, också av dem som inte organiserat sig via en arbetsgivarorganisation. Enligt nämnden har avtalsparterna (Palta, Journalistförbundet och Teme, teater och mediearbetarna i Finland) inte kunnat påvisa väsentliga skillnader i mängden anställda i branschen, vilket skulle motivera nämnden att ta upp frågan till behandling. "Det är ett märkligt och ofattbart beslut", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. "I motsats till tidigare tolkningar buntar det här beslutet ihop produktionsbolagens anställda med Yles anställda. Inom produktionsbolag som hör till Palta jobbar 600 anställda. Yle har  2500 anställda. För att ett kollektivavtal ska bli allmänt bindande krävs att 50 procent av de anställda representeras. Det nya beslutet för oss därmed längre bort från möjligheten att få ett allmänt bindande avtal än vad vi varit tidigare", säger Savolainen. Journalistförbundet tänker fortsätta jobba för att också kollektivavtalet i film- och tevebranschen ska bli allmänt bindande. Kollektivavtalet följs bland annat inom produktioner av långfilmer och kortfilmer, dokumentärer, reklamer och teveprogram. Arbetstagarna representeras av Finlands Journalistförbund och av Teme, teater och mediearbetarna i Finland. Arbetsgivarna representeras av Palta, arbetsgivarna i servicebranschen.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.