Generell / 25.10.2018

”Domen mot Janitskin viktig för yttrandefriheten”

”Domslutet mot Janitskin och Bäckman är ett viktigt vägval för yttrandefriheten”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Den 18 oktober dömde Helsingfors tingsrätt MV-lehtis chefredaktör Ilja Janitskin till ett år och tio månader ovillkorligt fängelse och Johan Bäckman till ett år villkorligt fängelse. Båda dömdes bland annat för grov ärekränkning av Yle-journalisten Jessikka Aro. De dömda ålades också att betala cirka 136 000 euro i skadestånd och ersättningar. ”Domslutet mot Janitskin och Bäckman är ett viktigt vägval för yttrandefriheten”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. ”Många personer som utsatt andra för hatretorik och trakasserier har vädjat till yttrandefriheten. Domslutet slår entydigt fast att ett sådant här agerande inte har något med yttrandefriheten att göra”, säger hon. Journalistens chefredaktör Maria Pettersson skriver att det ut domslutet går att läsa att rätten bekantat sig med nättrakasserier och att den förstår konsekvenserna av dem. ”Det här är betydelsefullt med tanke på journalisters arbete eftersom trakasserier mot journalister oftast sker på webben.”

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.