”Domslutet mot Janitskin och Bäckman är ett viktigt vägval för yttrandefriheten”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. (mer …)