Finlands Journalistförbund anser att domen mot Helsingins Sanomats journalister är oroväckande, i synnerhet som den minskar medborgarnas möjlighet att i fortsättningen få information om myndigheternas verksamhet.

(mer …)