Generell / 21.12.2021

Det digitala presskortet uppdateras kring årsskiftet

Det digitala presskortet, som också är Journalistförbundets medlemskort, uppdateras vid årsskiftet. Som medlem behöver du inte skrida till åtgärder. Ifall ditt medlemskap är i kraft fortsätter även det digitala medlemskortet vara i kraft. Ifall du har medlemskortet i plast, som förnyades i fjol, fortsätter det vara i kraft även 2022. ”Allt fler medlemmar har tagit i bruk det digitala presskortet. Det är alltid med i telefonen och är lätt att använda. Presskortet och det digitala presskortet är viktiga. De bevisar att kortinnehavaren är medlem i Journalistförbundet. Samtidigt ger kortet rätt till flera förmåner och rabatter", säger  Simon Huldén, Journalistförbundets chef för medlemstjänster. Du hittar listan på förmåner och rabatter här. Du kan beställa det digitala presskortet per e-post från adressen jasenasiat ((at)) journalistiliitto.fi. Huldén påminner om att du i samband med beställningen ska kolla att dina kontaktuppgifter är korrekta så att beställningen skickas till rätt adress. Journalistförbundet förnyade presskortet för ett år sedan. Presskortet i plast skickas inte automatiskt utan en medlem som vill ha det ska beställa det separat. Här finns anvisningar om hur du beställer presskortet.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.