Det digitala presskortet, som också är Journalistförbundets medlemskort, uppdateras vid årsskiftet. Som medlem behöver du inte skrida till åtgärder. Ifall ditt medlemskap är i kraft fortsätter även det digitala medlemskortet vara i kraft. Ifall du har medlemskortet i plast, som förnyades i fjol, fortsätter det vara i kraft även 2022. (mer …)