Generell / 01.12.2022

De leder Journalistförbundet 2023–2026 

Styrelsen 2023–2026: Från vänster, bakre raden: Hanne Aho, Marjaana Varmavuori, Sari Pelttari-Heikka, Marko Laitala, Matleena Kuusela, Kaisa Kauppila, Jarno Miettinen och Ville Hänninen. Främre raden: Sari Sainio, Jenni Gästgivar, Sanna Inkinen och Jani Tanskanen. Foto: Kai Widell Bild:
I Journalistförbundets nya styrelse samlas nytänk, ett brett kunnande om mediebranschen och en stark vilja att jobba för det gemensamma bästa. Styrelsen valdes på Journalistförbundets konstituerande möte 1 december 2022 i Helsingfors. På samma möte valdes nya ordföranden för fullmäktige. Styrelsens fyra år långa mandatperiod inleds i januari och sträcker sig 2023–2026. Fullmäktiges mandatperiod inleds redan nu, på fullmäktiges konstituerande möte. Journalistförbundets fullmäktige leds fram till 2026 av: Ordförande Antti Laakso, Radio- och teveredaktörernas förbund Första viceordförande Kaisa Kauppila, Helsingforsnejdens journalister Andra viceordförande Sini Silvan, Turun Journalistiyhdistys Åbo Journalistförening Journalistförbundets styrelse 2023–2026 Journalistförbundets styrelse under mandatperioden 2023–2026 leds av ordförande Hanne Aho. Styrelsens första viceordförande är Sanna Väre från Radio- och teveredaktörernas förbund och andra viceordförande är Ville Hänninen från Finlands frilansjournalister Övriga styrelsemedlemmar är:   Jenni Gästgivar, Helsingforsnejdens journalister Sanna Inkinen, Savo-Kainuun Journalistit Matleena Kuusela, Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET) Marko Laitala, Helsingforsnejdens journalister Mikko Martikainen, Radio- och teveredaktörernas förbund Jarno Miettinen, Radio- och teveredaktörernas förbund Sari Pelttari-Heikka, Pohjois-Suomen Journalistit Sari Sainio, Pirkanmaan Journalistit Jani Tanskanen, Radio- och teveredaktörernas förbund Marjaana Varmavuori, Helsingforsnejdens journalister

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.