Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Styrelsen 2023–2026: Från vänster, bakre raden: Hanne Aho, Marjaana Varmavuori, Sari Pelttari-Heikka, Marko Laitala, Matleena Kuusela, Kaisa Kauppila, Jarno Miettinen och Ville Hänninen. Främre raden: Sari Sainio, Jenni Gästgivar, Sanna Inkinen och Jani Tanskanen. Foto: Kai Widell

De leder Journalistförbundet 2023–2026 

I Journalistförbundets nya styrelse samlas nytänk, ett brett kunnande om mediebranschen och en stark vilja att jobba för det gemensamma bästa. Styrelsen valdes på Journalistförbundets konstituerande möte 1 december 2022 i Helsingfors. På samma möte valdes nya ordföranden för fullmäktige.

Styrelsens fyra år långa mandatperiod inleds i januari och sträcker sig 2023–2026. Fullmäktiges mandatperiod inleds redan nu, på fullmäktiges konstituerande möte.

Journalistförbundets fullmäktige leds fram till 2026 av:

Ordförande Antti Laakso, Radio- och teveredaktörernas förbund
Första viceordförande Kaisa Kauppila, Helsingforsnejdens journalister
Andra viceordförande Sini Silvan, Turun Journalistiyhdistys Åbo Journalistförening

Journalistförbundets styrelse 2023–2026

Journalistförbundets styrelse under mandatperioden 2023–2026 leds av ordförande Hanne Aho.
Styrelsens första viceordförande är Sanna Väre från Radio- och teveredaktörernas förbund och andra viceordförande är Ville Hänninen från Finlands frilansjournalister

Övriga styrelsemedlemmar är:  

Jenni Gästgivar, Helsingforsnejdens journalister

Sanna Inkinen, Savo-Kainuun Journalistit

Matleena Kuusela, Film- och mediearbetarnas förbund i Finland (SET)

Marko Laitala, Helsingforsnejdens journalister

Mikko Martikainen, Radio- och teveredaktörernas förbund

Jarno Miettinen, Radio- och teveredaktörernas förbund

Sari Pelttari-Heikka, Pohjois-Suomen Journalistit

Sari Sainio, Pirkanmaan Journalistit

Jani Tanskanen, Radio- och teveredaktörernas förbund

Marjaana Varmavuori, Helsingforsnejdens journalister