I Journalistförbundets nya styrelse samlas nytänk, ett brett kunnande om mediebranschen och en stark vilja att jobba för det gemensamma bästa. Styrelsen valdes på Journalistförbundets konstituerande möte 1 december 2022 i Helsingfors. På samma möte valdes nya ordföranden för fullmäktige.

(mer …)