Generell / 27.09.2023

Dags att välja nya förtroendepersoner

Nya huvudförtroendepersoner väljs i oktober, i enlighet med Journalistförbundets och Medieförbundets kollektivavtal. Det här innebär att pressen och förlagsredaktörerna väljer förtroendepersoner för en två års mandatperiod. Den nya perioden börjar i januari 2024 och räcker till sista december 2025. Huvudförtroendepersoner väljs i mån av möjlighet i alla företag där det finns minst tre medlemmar i Journalistförbundet. Utöver huvudförtroendepersonen väljs en vice huvudförtroendeperson och i stora tidningsföretag väljs också avdelningsförtroendepersoner. Ifall inga av dessa val kan förrättas väljs en kontaktperson vars namn förmedlas till Journalistförbundet. Via hen kan förbundet sedan skicka information och meddelanden. Ifall redaktionen har en egen arbetarskyddsfullmäktig lönar det sig att välja denna samt två vice arbetarskyddsfullmäktige på samma gång som man väljer huvudförtroendeman. Ifall man på arbetsplatsen väljer en gemensam arbetarskyddsfullmäktig för alla personalgrupper kan valet förrättas i november-december. Föreningar och fackavdelningar får information om valen från Journalistförbundet. Du hittar mer info här.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.