Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Dags att lämna in motioner till fullmäktige

Journalistförbundets fullmäktige samlas till sitt vårmöte i september. Ifall du vill lämna in en motion till mötet har du en månad på dig. 

Fullmäktiges vårmöte hålls i Helsingfors måndag–tisdag 28 och 29 september. Vårmötet flyttades till hösten på grund av coronasituationen.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Enligt förbundets stadgar kan fullmäktigeledamöter, medlemsföreningar och avdelningar lämna in motioner. Motioner ska lämnas in senast den 28 augusti 2020.

Skicka motionen till Kira Närhi, kira.narhi (at) journalistiliitto.fi. Försenade motioner behandlas inte.