Generell / 28.07.2020

Dags att lämna in motioner till fullmäktige

Journalistförbundets fullmäktige samlas till sitt vårmöte i september. Ifall du vill lämna in en motion till mötet har du en månad på dig.  Fullmäktiges vårmöte hålls i Helsingfors måndag–tisdag 28 och 29 september. Vårmötet flyttades till hösten på grund av coronasituationen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Enligt förbundets stadgar kan fullmäktigeledamöter, medlemsföreningar och avdelningar lämna in motioner. Motioner ska lämnas in senast den 28 augusti 2020. Skicka motionen till Kira Närhi, kira.narhi (at) journalistiliitto.fi. Försenade motioner behandlas inte.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.