Generell / 20.04.2023

Checklista inför första sommarjobbet eller inför den första sommarpraktiken

Har du snart din första praktikperiod eller väntar ditt första sommarjobb i mediebranschen? Vi har här samlat några tips inför sommaren, så att du får en givande sommar – utan att bränna ut dig. Det första jobbet i den egna branschen kan vara spännande och det kan kännas som om man måste ge allt för att visa vad man går för. Gör ditt bästa men bränn inte ut dig! Arbetet ska inte gå ut över fritiden och förväntningarna på visstidsanställda och på praktikanter får inte vara orimligt höga.

Checklista:

Arbetsgivaren står för den utrustning som behövs i jobbet eller betalar ersättning ifall du använder egen utrustning. Din lön kan påverkas av din utbildningsnivå, din erfarenhet och av hur krävande arbetet är. Det är allas fördel att se till att tiden för vila är tillräcklig. Extra arbete och övertidsarbete ska alltid ske på arbetsgivarens initiativ och med den anställdas godkännande. På en avlönad praktik gäller normala villkor för ett arbetsförhållande. Längden på anställningen eller på arbetstiden är inte en tillräcklig grund för att tillämpa sämre arbetsvillkor på sommaranställda eller sommarpraktikanter i jämförelse med fast anställda. Du kan läsa mer om branschens arbetsvillkor här på Journalistförbundets webbplats. Vid problem kan du vända dig till förtroendepersonen på din arbetsplats eller ringa förbundets juristjour. Och om du inte redan är medlem i Journalistförbundet så är det lätt att ansluta sig. Här hittar du mer information om att bli medlem.   Ha en solig och inspirerande sommar!

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.