Generell / 20.04.2023

Checklista inför första sommarjobbet eller inför den första sommarpraktiken

Har du snart din första praktikperiod eller väntar ditt första sommarjobb i mediebranschen? Vi har här samlat några tips inför sommaren, så att du får en givande sommar – utan att bränna ut dig. Det första jobbet i den egna branschen kan vara spännande och det kan kännas som om man måste ge allt för att visa vad man går för. Gör ditt bästa men bränn inte ut dig! Arbetet ska inte gå ut över fritiden och förväntningarna på visstidsanställda och på praktikanter får inte vara orimligt höga.

Checklista:

Arbetsgivaren står för den utrustning som behövs i jobbet eller betalar ersättning ifall du använder egen utrustning. Din lön kan påverkas av din utbildningsnivå, din erfarenhet och av hur krävande arbetet är. Det är allas fördel att se till att tiden för vila är tillräcklig. Extra arbete och övertidsarbete ska alltid ske på arbetsgivarens initiativ och med den anställdas godkännande. På en avlönad praktik gäller normala villkor för ett arbetsförhållande. Längden på anställningen eller på arbetstiden är inte en tillräcklig grund för att tillämpa sämre arbetsvillkor på sommaranställda eller sommarpraktikanter i jämförelse med fast anställda. Du kan läsa mer om branschens arbetsvillkor här på Journalistförbundets webbplats. Vid problem kan du vända dig till förtroendepersonen på din arbetsplats eller ringa förbundets juristjour. Och om du inte redan är medlem i Journalistförbundet så är det lätt att ansluta sig. Här hittar du mer information om att bli medlem.   Ha en solig och inspirerande sommar!

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.