Generell / 21.04.2020

C-Day sätter fokus på upphovsrätten

Det nya evenemanget C-Day (©-DAY) sätter fokus på upphovsrätten. C-Day firas 25 april och kampanjen pågår hela veckan, 20–25 april. Genom att använda den gröna färgen kan en instans visa att den respekterar människorna bakom verken samt att den agerar ansvarsfullt med tanke på upphovsrätten. ”Exceptionella tider kräver tolkar och konstnärer: vi behöver upplevelser, utmanare, underhållning och människor som kan förmedla känslor. För att vi ska kunna njuta av arbetet av dem som skapar allt detta bör vi värna om värdet på det här jobbet och det är upphovsrätten", säger kampanjens ambassadörer fotografen och journalisten Meeri Koutaniemi och musikern Markus Nordenstreng. C -Days webbplats står det så här om evenemanget:

"Bakom varje kreativt innehåll finns mänskor – författare, musiker, musikskapare, kompositörer, redaktörer, planerare, bildkonstnärer, produktionsbolag, och även vloggare. Deras arbeten tröstar, gläder och skapar välbefinnande - välstånd i vårt samhälle.

Varför?

Skapande arbete är speciellt viktigt just nu när vi lever under exceptionella förhållanden. Veckan innan själva dagen, samlar C-Day under den gröna färgen alla aktörer som högaktar upphovsrätt, det vill säga vänner av skapande arbete, kreatörer och artister. Den gröna färgen på nätet garanterar att allt redigerat material i sociala medier behandlar upphovsrätt på ett ansvarsfullt sätt nu och i framtiden.

Vem?

C-Day är en gemensam dag för alla vänner av skapande arbete; kreatörer och innehavare av upphovsrätt. Dagen har gjorts möjlig av Tekijänoikeusakatemia ry, (Teosto, Kopiosto, Gramex, Kuvasto, Sanasto och APFI ry) med stöd från kulturministeriet.

Kreab Oy och kreativkollektiv Helsingfors 14 ansvarar tillsammans med offentliga och privata aktörer för det praktiska arbetet.

Kom med!

Alla är välkomna med för att visa färg för skapande arbete under upphovsrättsveckan 20 - 25.4. Enklaste sättet att visa färg är att använda bildmaterialet och profileringssymboler i social media. Mera information under Liputa.

 

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.