Det nya evenemanget C-Day (©-DAY) sätter fokus på upphovsrätten. C-Day firas 25 april och kampanjen pågår hela veckan, 20–25 april. Genom att använda den gröna färgen kan en instans visa att den respekterar människorna bakom verken samt att den agerar ansvarsfullt med tanke på upphovsrätten. (mer …)