Generell / 04.04.2022

Avtalsrundan fortsätter – nästan 4 000 medlemmar har redan nytt avtal

Journalistförbundets avtalsrunda om nya kollektivavtal har nått halvvägs. Fem nya kollektivavtal är fastslagna och de berör närmare 4 000 medlemmar. Förhandlingar för fyra avtal återstår, bland annat de som gäller pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal. "Varje avtalsförhandling har haft sina egna specifika frågor. Tillsammans med arbetsgivarna försöker vi hitta lösningar som passar just den branschen", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. I Finland har löneförhöjningarna inför nästa år varit mellan 1,8 och 2,0 procent då man ser på arbetsmarknaden på ett allmänt plan. Journalistförbundets linje är att avtalen ska ha en löneförhöjning på 2,0 procent, vilket också har varit fallet i förbundets avtal. "Största delen av löneförhöjningen kommer som en allmän höjning. En del av den kan man sedan komma överens om lokalt", säger Savolainen. Under årets avtalsrunda, som sträcker sig över sommaren, förhandlar Journalistförbundet om ett nytt kollektivavtal för över 7 000 medlemmar. Nya kollektivavtal har undertecknats för film- och teveproduktioner, Mediarinki, Yles programarbetare och frilansar i ett anställningsförhållande  och för MTV:s innehållsarbetare. Dessa avtal omfattar närmare 4 000 anställda. Pressens förhandlingar inleds i slutet av april Förhandlingar om pressens, förlagsredaktörernas, av-översättarnas och Sanomas radiokanaler återstår. Förhandlingarna om pressens nya avtal, som berör kring 3000 anställda, inleds i slutet av april. Det gamla avtalet upphör att gälla 31 maj 2022. Journalistförbundet har förberett sig inför förhandlingarna bland annat genom en enkät till medlemmarna. På basen av enkätsvaren har förbundets utskott för kollektivavtalsförhandlingar förberett ett förhandlingsförslag. "Vi följer med inflationen och vad som händer på annat håll inom arbetsmarknaden, bland annat löneförhöjningar i andra branscher. Inflationen påverkar direkt löntagarnas köpkraft", säger Savolainen.   Ytterligare uppgifter om Journalistförbundets förhandlingar hittar du på vår webbplats journalistiliitto.fi.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.