Generell / 04.04.2022

Avtalsrundan fortsätter – nästan 4 000 medlemmar har redan nytt avtal

Journalistförbundets avtalsrunda om nya kollektivavtal har nått halvvägs. Fem nya kollektivavtal är fastslagna och de berör närmare 4 000 medlemmar. Förhandlingar för fyra avtal återstår, bland annat de som gäller pressens och förlagsredaktörernas kollektivavtal. "Varje avtalsförhandling har haft sina egna specifika frågor. Tillsammans med arbetsgivarna försöker vi hitta lösningar som passar just den branschen", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. I Finland har löneförhöjningarna inför nästa år varit mellan 1,8 och 2,0 procent då man ser på arbetsmarknaden på ett allmänt plan. Journalistförbundets linje är att avtalen ska ha en löneförhöjning på 2,0 procent, vilket också har varit fallet i förbundets avtal. "Största delen av löneförhöjningen kommer som en allmän höjning. En del av den kan man sedan komma överens om lokalt", säger Savolainen. Under årets avtalsrunda, som sträcker sig över sommaren, förhandlar Journalistförbundet om ett nytt kollektivavtal för över 7 000 medlemmar. Nya kollektivavtal har undertecknats för film- och teveproduktioner, Mediarinki, Yles programarbetare och frilansar i ett anställningsförhållande  och för MTV:s innehållsarbetare. Dessa avtal omfattar närmare 4 000 anställda. Pressens förhandlingar inleds i slutet av april Förhandlingar om pressens, förlagsredaktörernas, av-översättarnas och Sanomas radiokanaler återstår. Förhandlingarna om pressens nya avtal, som berör kring 3000 anställda, inleds i slutet av april. Det gamla avtalet upphör att gälla 31 maj 2022. Journalistförbundet har förberett sig inför förhandlingarna bland annat genom en enkät till medlemmarna. På basen av enkätsvaren har förbundets utskott för kollektivavtalsförhandlingar förberett ett förhandlingsförslag. "Vi följer med inflationen och vad som händer på annat håll inom arbetsmarknaden, bland annat löneförhöjningar i andra branscher. Inflationen påverkar direkt löntagarnas köpkraft", säger Savolainen.   Ytterligare uppgifter om Journalistförbundets förhandlingar hittar du på vår webbplats journalistiliitto.fi.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.