Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Arbetsgivaren överraskade: Föreslog kortare semestrar, längre arbetstid, och över tio andra försämringar för pressens journalister

Pressens kollektivavtalsförhandlingar inleddes i dag på måndagen i dystra tecken. Medieförbundet, som företräder arbetsgivarna, lade fram över tio förslag som skulle försvaga arbetstagarnas arbetsvillkor i kollektivavtalet.

Arbetsgivaren vill bland annat kunna förkorta semestrarna med upp till två veckor, förlänga veckoarbetstiden, sänka skifttillägg och förkorta tiden som den födande föräldern får lön under föräldraledigheten.

Journalistförbundet, som företräder arbetstagarna, reagerade med bestörtning på Medieförbundets förhandlingsframställan. Förbunden hade förra månaden konstaterat att de i vårens förhandlingar fokuserar på löneuppgörelsen och ett par andra ändringar. Medieförbundets lista över försvagade villkor är allt annat än det.

”Medieförbundet har agerat emot det vi talat om tidigare, på ett helt avvikande sätt. Vi såg inga förutsättningar att fortsätta pressens kollektivavtalsförhandlingar i dag”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Aho hoppas att förhandlingarna kan fortsätta nästa vecka utgående från de ramar som diskuterats tidigare.

”Vårt mål är fortfarande att ta hand om våra medlemmars inkomster och få en löneuppgörelse som tar den hårda inflationen i betraktande.”