Generell / 27.03.2023

Arbetsgivaren överraskade: Föreslog kortare semestrar, längre arbetstid, och över tio andra försämringar för pressens journalister

Pressens kollektivavtalsförhandlingar inleddes i dag på måndagen i dystra tecken. Medieförbundet, som företräder arbetsgivarna, lade fram över tio förslag som skulle försvaga arbetstagarnas arbetsvillkor i kollektivavtalet. Arbetsgivaren vill bland annat kunna förkorta semestrarna med upp till två veckor, förlänga veckoarbetstiden, sänka skifttillägg och förkorta tiden som den födande föräldern får lön under föräldraledigheten. Journalistförbundet, som företräder arbetstagarna, reagerade med bestörtning på Medieförbundets förhandlingsframställan. Förbunden hade förra månaden konstaterat att de i vårens förhandlingar fokuserar på löneuppgörelsen och ett par andra ändringar. Medieförbundets lista över försvagade villkor är allt annat än det. ”Medieförbundet har agerat emot det vi talat om tidigare, på ett helt avvikande sätt. Vi såg inga förutsättningar att fortsätta pressens kollektivavtalsförhandlingar i dag”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Aho hoppas att förhandlingarna kan fortsätta nästa vecka utgående från de ramar som diskuterats tidigare. ”Vårt mål är fortfarande att ta hand om våra medlemmars inkomster och få en löneuppgörelse som tar den hårda inflationen i betraktande.”

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.