Generell / 20.03.2018

”Ansvarsfull journalistik görs på redaktionerna”

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuva: Kai Widell / Journalisti Bild:
"Bakom den ansvarsfulla journalistiken finns ansvarsfulla journalister", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Journalistförbundet stödjer Opinionsnämnden för massmediers (ONM) kampanj för ansvarsfull journalistik. Ansvarsfulla medier granskar sin fakta. Ifall misstag begås så rättas de till. Många medier har tagit i bruk symbolen för ansvarsfull journalistik som Opinionsnämnden för massmedier lanserade måndagen 12 mars. Symbolen är ett tecken på att massmediet och journalisterna förbundit sig Journalistreglerna och till den etiska självregleringen. Journalistförbundet är en av de bärande krafterna i Opinionsnämnden för massmedier. "Varje medlem i Journalistförbundet betalar indirekt, genom sin medlemsavgift,  6,70 euro i året för ONM:s verksamhet. Det är en utmärkt investering", säger Hanne Aho. Till understödsföreningen som upprätthåller ONM hör förutom Journalistförbundet och RTRF (Radio- och teveredaktörernas förbund) förlagsorganisationerna, Yle, MTV och Nelonen. Justitieministeriet stödjer ONM med cirka 80 000 euro i året, vilket utgör cirka 20 procent av kostnaderna. Hanne Aho är ordförande i understödsföreningen.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.