Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuva: Kai Widell / Journalisti

“Ansvarsfull journalistik görs på redaktionerna”

“Bakom den ansvarsfulla journalistiken finns ansvarsfulla journalister”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Journalistförbundet stödjer Opinionsnämnden för massmediers (ONM) kampanj för ansvarsfull journalistik.

Ansvarsfulla medier granskar sin fakta. Ifall misstag begås så rättas de till.

Många medier har tagit i bruk symbolen för ansvarsfull journalistik som Opinionsnämnden för massmedier lanserade måndagen 12 mars. Symbolen är ett tecken på att massmediet och journalisterna förbundit sig Journalistreglerna och till den etiska självregleringen.

Journalistförbundet är en av de bärande krafterna i Opinionsnämnden för massmedier.

“Varje medlem i Journalistförbundet betalar indirekt, genom sin medlemsavgift,  6,70 euro i året för ONM:s verksamhet. Det är en utmärkt investering”, säger Hanne Aho.

Till understödsföreningen som upprätthåller ONM hör förutom Journalistförbundet och RTRF (Radio- och teveredaktörernas förbund) förlagsorganisationerna, Yle, MTV och Nelonen. Justitieministeriet stödjer ONM med cirka 80 000 euro i året, vilket utgör cirka 20 procent av kostnaderna. Hanne Aho är ordförande i understödsföreningen.