Generell / 16.09.2021

Vem ska premieras med förbundets förtjänsttecken? Skicka in nomineringar nu!

Journalistiliiton ansiomerkit jaetaan 100-vuotisjuhlavaltuuston yhteydessä marraskuussa. Kuva: Heli Saarela Bild:
Nu är det dags att skicka in förslag på vem som borde premieras med Journalistförbundets förtjänsttecken. Förbundet delar årligen, i samband med sitt höstmöte, ut förtjänsttecken åt medlemmar som gjort något extra för förbundet eller för andra medlemmar. Förslag på vem som ska premieras kan lämnas till och med den 4 oktober kl. 16.00. Både privatpersoner, föreningar och fackavdelningar kan lämna in förslag. Det lönar sig att satsa på goda motiveringar. Berätta:
  • Varför borde just denna medlem belönas med ett förtjänsttecken?
  • På vilket sätt den föreslagna personen agerat på ett sätt som är utöver det vanliga?
I fjol delades inga förtjänsttecken ut på grund av coronapandemin. Höstmötet ordnas i år 25–26 november. Mötet är förbundets 100-årsjubileumsmöte. Styrelsen fattar beslut om vem som ska få förtjänsttecknena. Förslag på vem som borde premieras lämnas in på en webblankett. Ifall du har problem med att fylla i blanketten kan du kontakta ledningens assistent Kira Närhi. kira.narhi@journalistiliitto.fi.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.