Generell / 11.06.2020

Fem miljoner euro extra till film- och tevebranschen

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar fem miljoner euro extra för produktion av inhemska film- och dramaproduktioner. Pengarna beviljas till Finlands filmstiftelse som delar ut stödet via sina vanliga utdelningskanaler. Stödet ska användas för att stödja film- och tevebranschen som drabbats av coronasituationen. Journalistförbundet, Finlands Skådespelarförbund,  Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme) samt Apfi, intressebevakarorganisationen för audiovisuella innehållsproducenter välkomnar tilläggsfinansieringen. "Det är en betydande summa, särskilt för dramaproduktioner i teve", säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen. Med hjälpt av tilläggsfinansieringen vill man stärka den finländska produktionen och garantera dess livskraft och höga kvalitet. Målet är också att främja den finländska film- och teveproduktionen på den internationella marknaden. "Vi hoppas att pengarna bidrar till att öka produktionernas budgetar, kvalitet framom kvantitet. På filmsidan är det också viktigt att stödet riktas till dokumentärfilmer", säger Savolainen. Pengar från tilläggsfinansieringen delas ut genom filmstiftelsens normala processer och kanaler. Nästa ansökningstid har deadline den 11 augusti. Årets sista ansökan tar slut 20 oktober. Läs mer på Filmstiftelsens webbplats.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.