Nyheter / 26.03.2011

YOT: Ylen rahoitus kirjattava hallitusohjelmaan

Yleisradion ohjelmatyöntekijät ry (YOT) haluaa varmistaa, että Yleisradio pystyy hoitamaan tehtävänsä luotettavan tiedonvälityksen ja elämyksellisen kulttuurin välittäjänä.

Yleisradion rahoituksen epämääräisyys on jo vaikeuttanut Ylen julkisen palvelun tehtävän hoitamista. Väistyvä eduskunta on osoittanut heikkoa omistajapolitiikkaa. Tämän vuoksi YOT vaatii, että Yleisradion rahoituksesta sovitaan hallitusohjelmassa ja Ylelle luodaan uusi poliittisista suhdanteista riippumaton rahoitusmalli.

YOT pitää suoraa budjettirahoitusta huonona vaihtoehtona.

YOT tuomitsee määräaikaisten ja ttt -työsuhteiden (tarvittaessa töihin tulevat) väärinkäytön yhtiössä. Ylen lyhytjänteinen henkilöstöpolitiikka uhkaa luotettavaa uutisvälitystä ja ohjelmatuotantoa. Työntekijä ei pysty sitoutumaan työhönsä epävarmoissa oloissa. Myöskään vuokratyövoiman käyttö ei sovi alalle eikä Ylelle.


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.