Generell / 28.02.2022

Yles programarbetares kollektivavtal godkändes

Yles programarbetares kollektivavtal är godkänt. Både Journalistförbundet och Palta har godkänt förhandlingsresultatet som nåddes 24 februari. Avtalet träder i kraft 1 mars 2022. Om parterna innan den 15 december 2022 inte nått en överenskommelse om hur lönerna ska utvecklas under det andra året kan de säga upp avtalet så att det upphör 28 februari 2023. Ifall avtalet inte sägs upp gäller det fram till 29 februari 2024. Lönerna stiger med 2 procent under avtalsperioden. Den allmänna höjningen  är 1,6 procent. Lokalt ska man komma överens om hur höjningen på 0,4 används. Följande förbättringar ingår i det nya kollektivavtalet:
  • I fortsättningen ska en anställd få en konkret löneförhöjning om arbetsuppgifterna blir men krävande och löneklassen höjs. Den personliga löneandelen (heko) för visstidsanställda ska beakta tidigare arbete i motsvarande uppgifter på Yle.
  • En visstidsanställd med ett minst tre månader långt arbetsavtal, vars avtal förlängs med minst tre månader, bör få veta om förlängningen minst fyra veckor innan den träder i kraft.
  • Uppbåd och en närståendes begravning är i framtiden lediga dagar med lön.
  • Förtroendepersonernas rätt att få information förbättrades.
Du kan läsa mer om Yles förhandlingar här.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.