Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Yles programarbetares kollektivavtal godkändes

Yles programarbetares kollektivavtal är godkänt. Både Journalistförbundet och Palta har godkänt förhandlingsresultatet som nåddes 24 februari.

Avtalet träder i kraft 1 mars 2022.

Om parterna innan den 15 december 2022 inte nått en överenskommelse om hur lönerna ska utvecklas under det andra året kan de säga upp avtalet så att det upphör 28 februari 2023. Ifall avtalet inte sägs upp gäller det fram till 29 februari 2024.

Lönerna stiger med 2 procent under avtalsperioden. Den allmänna höjningen  är 1,6 procent. Lokalt ska man komma överens om hur höjningen på 0,4 används.

Följande förbättringar ingår i det nya kollektivavtalet:

  • I fortsättningen ska en anställd få en konkret löneförhöjning om arbetsuppgifterna blir men krävande och löneklassen höjs. Den personliga löneandelen (heko) för visstidsanställda ska beakta tidigare arbete i motsvarande uppgifter på Yle.
  • En visstidsanställd med ett minst tre månader långt arbetsavtal, vars avtal förlängs med minst tre månader, bör få veta om förlängningen minst fyra veckor innan den träder i kraft.
  • Uppbåd och en närståendes begravning är i framtiden lediga dagar med lön.
  • Förtroendepersonernas rätt att få information förbättrades.

Du kan läsa mer om Yles förhandlingar här.