Generell / 09.10.2019

Vill du bli Opinionsnämndens nya journalistmedlem?

Vill du vara med där det händer och diskutera yrkesetiken och journalistreglerna på djupet? Du kan nu ansöka om att bli medlem i Opinionsnämnden för massmedier. Skicka din ansökan senast 21 oktober. Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister. ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten. I nämnden sitter förutom ordförande 13 medlemmar, av vilka 8 representerar medierna och 5 publiken. Medlemmarna väljs för en treårsperiod på nämndens understödsförenings årsmöte. Medlemmarna ersättas med mötesarvode och för sina resekostnader. Journalistförbundets kandidater ska vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar försöker man göra nämnden mångsidig och balanserad. Skicka din fritt formulerade ansökan senast den 21.10.2019 kl. 12.00 till Journalistförbundets ombud Juha Rekola: Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors eller e-post juha.rekola (at) journalistiliitto.fi.  För ytterligare information, kontakta Juha Rekola +358 40 512 0036.  

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.