Generell / 09.10.2019

Vill du bli Opinionsnämndens nya journalistmedlem?

Vill du vara med där det händer och diskutera yrkesetiken och journalistreglerna på djupet? Du kan nu ansöka om att bli medlem i Opinionsnämnden för massmedier. Skicka din ansökan senast 21 oktober. Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett organ som grundats av medieutgivare och journalister. ONM har till uppgift att tolka god journalistisk sed och försvara yttrande- och publiceringsfriheten. I nämnden sitter förutom ordförande 13 medlemmar, av vilka 8 representerar medierna och 5 publiken. Medlemmarna väljs för en treårsperiod på nämndens understödsförenings årsmöte. Medlemmarna ersättas med mötesarvode och för sina resekostnader. Journalistförbundets kandidater ska vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar försöker man göra nämnden mångsidig och balanserad. Skicka din fritt formulerade ansökan senast den 21.10.2019 kl. 12.00 till Journalistförbundets ombud Juha Rekola: Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors eller e-post juha.rekola (at) journalistiliitto.fi.  För ytterligare information, kontakta Juha Rekola +358 40 512 0036.  

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.