Generell / 30.09.2022

Vill du bli Journalistförbundets medlem i Opinionsnämnden?

Journalistförbundet letar efter personer som vill kandidera till att bli ordinarie medlem och till att bli suppleant i Opinionsnämnden för massmedier. Det gäller den tre år långa mandatperioden 2023–2025. Kandidaterna bör vara medlemmar i Journalistförbundet, insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar fäster man uppmärksamhet vid att nämnden ska vara mångsidig och balanserad. Skicka din fritt formulerade ansökan senast 7 oktober kl. 12.00 till Journalistförbundet. Per post: Journalistförbundet, Salla Nazarenko, PB 252, 00531 Helsingfors eller per e-post salla.nazarenko(a)journalistiliitto.fi. För ytterligare information, ring 044 972 9791.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.