Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Vill du bli Journalistförbundets medlem i Opinionsnämnden?

Journalistförbundet letar efter personer som vill kandidera till att bli ordinarie medlem och till att bli suppleant i Opinionsnämnden för massmedier.

Det gäller den tre år långa mandatperioden 2023–2025. Kandidaterna bör vara medlemmar i Journalistförbundet, insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar fäster man uppmärksamhet vid att nämnden ska vara mångsidig och balanserad.

Skicka din fritt formulerade ansökan senast 7 oktober kl. 12.00 till Journalistförbundet. Per post: Journalistförbundet, Salla Nazarenko, PB 252, 00531 Helsingfors eller per e-post salla.nazarenko(a)journalistiliitto.fi. För ytterligare information, ring 044 972 9791.