Generell / 30.09.2022

Vill du bli Journalistförbundets medlem i Opinionsnämnden?

Journalistförbundet letar efter personer som vill kandidera till att bli ordinarie medlem och till att bli suppleant i Opinionsnämnden för massmedier. Det gäller den tre år långa mandatperioden 2023–2025. Kandidaterna bör vara medlemmar i Journalistförbundet, insatta i yrkesetik och i journalistreglerna. I valet av medlemmar fäster man uppmärksamhet vid att nämnden ska vara mångsidig och balanserad. Skicka din fritt formulerade ansökan senast 7 oktober kl. 12.00 till Journalistförbundet. Per post: Journalistförbundet, Salla Nazarenko, PB 252, 00531 Helsingfors eller per e-post salla.nazarenko(a)journalistiliitto.fi. För ytterligare information, ring 044 972 9791.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.