Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Vill du bli Journalistförbundets medlem i Opinionsnämnden?

Journalistförbundet letar efter kandidater till medlemmar i Opinionsnämnden för massmedier. Det handlar om en medlem samt en suppleant för den treåriga mandatperioden 2024–2026.

Kandidaterna ska vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetik och Journalistreglerna. I valen av medlemmar till ONM betonas nämndens mångsidighet och en balanserad sammansättning.

Skicka din fritt formulerade ansökan senast 9 oktober kl. 12.00. Skicka den till

Per post: Finlands Journalistförbund / Salla Nazarenko PB 252, 00531 Helsingfors

E-post: salla.nazarenko@journalistiliitto.fi, för ytterligare information: 044 972 9791.