Generell / 29.09.2023

Vill du bli Journalistförbundets medlem i Opinionsnämnden?

Journalistförbundet letar efter kandidater till medlemmar i Opinionsnämnden för massmedier. Det handlar om en medlem samt en suppleant för den treåriga mandatperioden 2024–2026. Kandidaterna ska vara medlemmar i Journalistförbundet och insatta i yrkesetik och Journalistreglerna. I valen av medlemmar till ONM betonas nämndens mångsidighet och en balanserad sammansättning. Skicka din fritt formulerade ansökan senast 9 oktober kl. 12.00. Skicka den till Per post: Finlands Journalistförbund / Salla Nazarenko PB 252, 00531 Helsingfors E-post: salla.nazarenko@journalistiliitto.fi, för ytterligare information: 044 972 9791.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.