Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Aulis Starck. Kuva/Bild: Heli Saarela

Vikes Auli Starck uppmuntrar journalister till solidaritetsarbete

“Globalt finns det många ställen utan yttrandefrihet och tillgång till information. Inte ens i Europa förverkligas de här rättigheterna överallt”, säger Auli Starck.

Auli Starck började jobba för Vikes, stiftelsen för kommunikation och utveckling, i augusti i år. Hon vikarierar verksamhetsledaren Kirsi Koivuporras-Masukka fram till maj 2019.

“Både Vikes och de finländska journalisterna har mycket att bidra med när det arbetet för yttrandefriheten. Vi kan till exempel sprida information och god praxis om journalistisk etik och om journalistiska rättigheter både till andra journalister och till myndigheterna”, säger Auli Starck.

I Vikes lever man i väntans tider. Stiftelsen, som till en stor del arbetar med stöd av utrikesministeriets projektfinansiering, väntar med spänning på finansieringsbesluten som görs i december. Så gott som alla Vikes projekt tar slut vid årsskiftet. För tillfället har Vikes projekt i Nepal, Myanmar, Somalia och i Centralamerika.

“I början av året har vi för avsikt att starta ett nytt projekt som sammanbinder journalister i Tanzania och Nepal, men vi får se hur det går med finansieringen”, säger Starck.

Projektet skulle stödja kvinnliga journalister.

”I många länder är största delen av journalisterna män. Kvinnor som jobbar som journalister kan vara mer utsatta och ha en sämre position på arbetsmarknaden”, säger Starck.

Auli Starck välkomnar Journalistförbundets medlemmar att delta i Vikes verksamhet.

”Kollegers kamratstöd är viktigt för journalister i u-länder. Vi välkomnar frivilliga som kan ställa upp som till exempel utbildare och mentorer. Frivilliga som kan dela med sig av sin egen yrkeskunskap.”

Projektet Yttrandefrihet för invandrare tar också slut vid årsskiftet. projektet var lyckat och en fortsättning planeras.

“Nu när många av de journalister som deltog börjat jobba med att skriva artiklar, ta bilder eller göra inslag också i Finland vill vi fundera hur dessa verk kunde nå allmänheten i större skala.”

Vikes deltar i Journalistikens dag i Glaspalatset den 12 oktober. Vikes nya webbplats hittar du på: vikes.fi