Generell / 29.08.2018

Vem ska premieras med yttrandefrihetens sabel?

I december, i samband med Journalistförbundets fullmäktigemöte, premierar förbundet medlemmar för betydande journalistiska insatser. Du kan nu påverka vem som ska premieras. Yttrandefrihetens sabel är ett stipendium som ges åt en medlem som utmärkt sig som journalist. Stipendiet på 5 000 euro delas ut tillsammans med yttrandefrihetens sabel. Insatser för föreningar eller organisationer tas inte i beaktande i denna utmärkelse. Yttrandefrihetens sabel delas ut vart fjärde år. År 2014 fick Taneli Koponen och Vesa Teijonen priset. Stipendiaten eller stipendiaterna väljs av en nämnd. Nämnden ber nu medlemsföreningar, redaktionsavdelningar och enskilda personer att nominera personer för stipendiet. Skicka din nominering skriftligt, med goda motiveringar, senast den 12 oktober. Skicka den till nämndens sekreterare Kira Närhi på adressen kira.narhi@journalistiliitto.fi. För ytterligare information: 040 566 1852 /Kira Närhi.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.

Journalistförbundet stödjer journalister i Gaza med 5 000 euro

Journalistförbundet donerar 5 000 euro fonden International Media Support (IMS) som stödjer journalister i Gaza.

Journalistförbundets har en ny webbplats

Journalistförbundets nya webbplats publiceras torsdagen 1 februari. Målet med förnyelsen är bland annat att det ska vara enklare och tydligare att hitta den information man behöver.