Generell / 06.03.2024

Vem ska premieras för sin insats?

Journalistförbundets förtjänsttecken Bild: Heli Saarela

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Journalistförbundet delar årligen ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen. Förbundet kan också premiera någon som "årets nykomling" inom ramen för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.

Utmärkelserna delas ut på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 23–24 maj i Helsingfors. Utmärkelserna ges för insatser under 2023. Nomineringar kan skickas in av medlemmar, föreningar och avdelningar. Beslut om utmärkelserna fattas av styrelsen.

Skicka in din nominering senast 15 mars 2024. Förslagen samt motiveringar skickas till ledningens assistent Kira Närhi,  kira.narhi (at) journalistiliitto.fi. Det lönar sig att satsa på grundliga motiveringar. De som fattar beslut om utmärkelserna känner kanske inte den nominerade personen eller vad hen gjort och därför räcker inte ett namn och en kort mening som motivering.

Årets organisationsgärning

Årets organisationsgärning kan ges åt en eller flera medlemmar för förtjänstfullt arbete. Också hedersomnämnanden är möjliga. Utmärkelsen kan även ges för flera organisationsgärningar under en lång karriär.

Arbetsplatsgemenskapens stjärna 

Arbetsplatsgemenskapens stjärna är en utmärkelse som kan ges för förtjänstfullt arbete som förtroendeperson och/eller åt en arbetsarskyddsfullmäktig som främjar arbetshälsan. Utmärkelsen kan också ges åt en aktiv inom en avdelning eller åt en föreningsaktiv och/eller åt representanter för anställda och arbetsgivare som samarbetat framgångsrikt.

För ytterligare information, kontakta ledningens assistent Kira Närhi, 040 566 1852.


Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.