Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Journalistförbundet delar årligen ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen. Förbundet kan också premiera någon som ”årets nykomling” inom ramen för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.

Utmärkelserna delas ut på Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte 23–24 maj i Helsingfors. Utmärkelserna ges för insatser under 2023. Nomineringar kan skickas in av medlemmar, föreningar och avdelningar. Beslut om utmärkelserna fattas av styrelsen.

Skicka in din nominering senast 15 mars 2024. Förslagen samt motiveringar skickas till ledningens assistent Kira Närhi,  kira.narhi (at) journalistiliitto.fi. Det lönar sig att satsa på grundliga motiveringar. De som fattar beslut om utmärkelserna känner kanske inte den nominerade personen eller vad hen gjort och därför räcker inte ett namn och en kort mening som motivering.

Årets organisationsgärning

Årets organisationsgärning kan ges åt en eller flera medlemmar för förtjänstfullt arbete. Också hedersomnämnanden är möjliga. Utmärkelsen kan även ges för flera organisationsgärningar under en lång karriär.

Arbetsplatsgemenskapens stjärna 

Arbetsplatsgemenskapens stjärna är en utmärkelse som kan ges för förtjänstfullt arbete som förtroendeperson och/eller åt en arbetsarskyddsfullmäktig som främjar arbetshälsan. Utmärkelsen kan också ges åt en aktiv inom en avdelning eller åt en föreningsaktiv och/eller åt representanter för anställda och arbetsgivare som samarbetat framgångsrikt.

För ytterligare information, kontakta ledningens assistent Kira Närhi, 040 566 1852.