Generell / 27.03.2019

Upphovsrättsdirektivet godkändes – positivt, säger Journalistförbundet

Journalistförbundet gläder sig åt att Europaparlamentet slutligen godkänt det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet. Upphovsrättsdirektivet förbättrar upphovsrättsinnehavarens förhandlingsposition och skapar spelregler för hur man kan nyttja och dela kreativt innehåll. För journalister innebär direktivet bland annat att tidningsutgivare får en möjlighet att förhandla om hur deras innehåll används i sociala medier och i tjänster som samlar nyheter. Journalister får rätt att få en del av ersättningarna. Nya rättvisa spelregler hjälper att trygga journalistikens framtid. Det nya direktivet innebär inte att det blir förbjudet att länka till annat innehåll. Länkar med enskilda ord eller mycket korta delar av nyhetsartiklar får fortfarande delas utan att tjänsteleverantören betalar licens för det. Enligt det nya direktivet ska medlemsländerna säkra att upphovsrättsinnehavarna får en skälig ersättning också då deras verk används i en digital omgivning. Den enskilda upphovsrättsinnehavaren har ändå en svag förhandlingsposition i dag. Finlands ikraftvarande lagstiftning tryggar i dagens läge inte i tillräckligt stor utsträckning att principen om skälig ersättning följs. I och med upphovsrättsdirektivet bör den finska lagstiftningen ändras. Medlemsländerna har nu 24 månader på sig att implementera direktivet. Journalistförbundet jobbar aktivt för att kunna påverka hur implementeringen sker i Finland.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.