Generell / 27.03.2019

Upphovsrättsdirektivet godkändes – positivt, säger Journalistförbundet

Journalistförbundet gläder sig åt att Europaparlamentet slutligen godkänt det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet. Upphovsrättsdirektivet förbättrar upphovsrättsinnehavarens förhandlingsposition och skapar spelregler för hur man kan nyttja och dela kreativt innehåll. För journalister innebär direktivet bland annat att tidningsutgivare får en möjlighet att förhandla om hur deras innehåll används i sociala medier och i tjänster som samlar nyheter. Journalister får rätt att få en del av ersättningarna. Nya rättvisa spelregler hjälper att trygga journalistikens framtid. Det nya direktivet innebär inte att det blir förbjudet att länka till annat innehåll. Länkar med enskilda ord eller mycket korta delar av nyhetsartiklar får fortfarande delas utan att tjänsteleverantören betalar licens för det. Enligt det nya direktivet ska medlemsländerna säkra att upphovsrättsinnehavarna får en skälig ersättning också då deras verk används i en digital omgivning. Den enskilda upphovsrättsinnehavaren har ändå en svag förhandlingsposition i dag. Finlands ikraftvarande lagstiftning tryggar i dagens läge inte i tillräckligt stor utsträckning att principen om skälig ersättning följs. I och med upphovsrättsdirektivet bör den finska lagstiftningen ändras. Medlemsländerna har nu 24 månader på sig att implementera direktivet. Journalistförbundet jobbar aktivt för att kunna påverka hur implementeringen sker i Finland.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.