Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Tydligare tolkning av frilansarnas arbetslöshetsskydd

Arbets- och näringsministeriet gav vid årsskiftet anvisningar för hur den nya arbetslöshetslagen ska tillämpas. Åtgärden förbättrar läget för en frilans som blir arbetslös.

Arbetslöshetslagstiftningen ändrades 1 januari 2016. Nu kategoriseras frilansjobb som görs på deltid och jobb som faktureras genom en faktureringstjänst som företagararbete och inte som ”eget arbete”, vilket var fallet tidigare. Arbets- och näringsministeriet gav vid årsskiftet också anvisningar för hur den nya lagen ska tillämpas (finns enbart på finska), något som delvis gör frilansarnas arbetslöshetsskydd tydligare.

De nya tillämpningsanvisningarna gör det möjligt för en arbetslös frilans att söka arbetstillfällen och uppdrag utan att förlora sina arbetslöshetsförmåner. Dessutom tolkas inte långvariga avtal om uppdrag automatiskt så att frilansen vore företagare på heltid. Företagsverksamheten kan med andra ord ske på deltid.

I de nya anvisningarna påpekar myndigheterna att en persons egen anmälan om att ett uppdrag upphört bör anses trovärdigt utan att frågan ytterligare behöver bevisas. Grunderna i tillämpningsanvisningarna har inte ändrats och arbets- och näringsbyråerna, TE-centralerna, ska fortsättningsvis avgöra om en verksamhet sker på hel- eller deltid.

Enligt anvisningarna har iarbetsmängden och inte inkomsten man får för arbetet eller uppdraget inte betydelse. I anvisningarna framkommer dock inte hur mycket jobb som är ett hinder för att ta emot ett heltidsarbete.

En frilans kan ta emot en del uppdrag utan att mista sina arbetslöshetsförmåner men ska i så fall meddela TE-centralen om uppdraget på förhand. Ifall uppdraget sysselsätter frilansen för hela dagen får personen inga arbetslöshetsförmåner för just den dagen. Efter uppdraget kan frilansen återigen få arbetslöshetsförmåner normal eftersom TE-centralen ger ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om avslutande av företagsverksamhet.

Ifall frilansen får många uppdrag och det mellan uppdragen endast går en kort tid kan TE-centralen göra den helhetsbedömningen att frilansen är företagare på heltid trots pauserna.

Riksdagsman Outi Alanko-Kahiluoto (gröna) har ställt öppna frågor om frilansjournalisters ställning till regeringen. Det är oklart hur mycket en arbetssökande frilans kan marknadsföra sig själv. Likaså är det oklart om specialföreskrifterna som gäller konstnärer och forskare även gäller frilansjournalister.