Generell / 05.11.2019

Tuomas Aalto ny jurist på Journalistförbundet

Juristen Tuomas Aalto ingår sedan början av november i Journalistförbundets intressebevakningsenhet. Tuomas Aalto ansvarar särskilt för  frågor som gäller Yle, Yles frilansars (Yhtyneet-avtalet) och MTV samt för frågor som gäller jämställdhet, korta visstidsanställningar och utveckling av arbetslivet. Juristen Rami Lindström som tidigare ansvarat för dessa frågor börjar jobba för en annan arbetsgivare i slutet av november. "Mitt arbetsfält inom Journalistförbundet är mångsidigt, intressant och viktigt för våra medlemmar. Jag ser fram emot jobbet", säger Tuomas Aalto. Han har tidigare jobbat som jurist på fackförbundet Super.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.