Generell / 07.09.2020

Tingsrätten: Uppsagd vid MTV får ersättningar

En anställd som sades upp olagligt från MTV Ab ska få ersättning. Det slår tingsrätten i Helsingfors fast. MTV Ab friställde år 2017 en redaktör på ekonomiska och produktionsrelaterade grunder. Personen hade varit anställd i tio år. Nu ska MTV betala journalisten tio månaders lön och ersätta rättegångskostnaderna. Enligt tingsrättens beslut var uppsägningen olaglig. Enligt MTV Ab fanns det inte tillräckligt med arbete för personen och omställningsskydd saknades. Samtidigt anställde bolaget flera personer till liknande uppgifter. Arbetsgivaren anser också att den uppsagda saknade sådant kunnande som efterfrågades. I rättegången bedömdes journalistiskt arbete som utförs vid MTV Ab. Enligt tingsrättens beslut försummade bolaget skyldigheten att erbjuda redaktören lämpligt jobb då sådant fanns. Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen är nöjd. ”Tingsrättens bedömning är precis densamma som vår. Också skadeståndet är lika stort. När beslutet vinner laga kraft är det en stor lättnad. Nu avslutas en rad rättegångar som pågått i flera år efter tunga samarbetsförhandlingar med MTV och den tidigare nyhetsleverantören Mediahub. Även tidigare rättegångar har slutat arbetstagarnas seger.”

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.