Nyheter / 21.04.2016

Tidtabellen för vårens förhandlingar

Pressen

Yle

Yhtyneet-avtalet

MTV Oy / Mediahub

Förlagsredaktörerna

Film- och tv-produktion

Allmänt

 6.4. Pressens kollektiv-avtalsutskott har möte

 6.4. Yles kollektiv-avtalsutskott har möte

 11.4. Yhtyneet-avtalets kollektivavtals-utskott har möte

 11.3. MTV:s urskott för arbetsvillkor har möte

 13.4. Förlagsredaktörernas kollektivavtalsutskott har möte

27.4. kollektivavtals-förhandlingarna inleds

13.4. FJF:s, MCF:n, Pros ja TEAM:s arbetsgrupp samlades för att diskutera konkurrenskraftsavtalet.

 12.4. kollektiv-avtalsutskottet har möte; träff med MCF

 22.4. kollektivavtals-utskottet har möte

11.5. kollektiv-avtals-utskottet har möte

 18.–19.3. MTV:s programarbetares kollektivavtals seminarium

 15.4. Förlagsredaktörernas kollektivavtalsförhandlingar inleds

11.5 förhandlingarna fortsätter

27.4 FJF, MCF, Pro och TEAM, arbetsgrupp 

 18.4. kollektivavtals-utskottet har möte

 18.5. kollektivavtals-utskottet har möte

16.5 kollektivavtals-

förhandlingarna inleds

 18.4. MTV:s kollektivavtals-utskott har möte

28.4 kollektivavtals-utskottet har möte 

20.5 förhandlingarna fortsätter

26.–27.5. Journalistförbundets fullmäktige sammanträder. Eventuella förhandlingsresultat behandlas 

 22.4. Pressens förhandlingar inleds

 25.5. kollektivavtals-utskottet har möte

 

 

 29.4 kollektivavtals- förhandlingarna fortsätter

 

 

13.5. kollektivavtals-utskottet har möte

 

 

 

 

 

 


Nedskärningar inom mediebranschen underminerar Finlands säkerhet

De planerade nedskärningarna inom Yle och på annat håll i mediebranschen kan påverka Finlands säkerhet och försörjningsberedskap, säger Finlands Journalistförbund.

Redaktionsavdelningarna får mer pengar för sin verksamhet

Journalistförbundets redaktionsavdelningar får mer pengar för sin verksamhet från och med januari 2025. Avdelningarnas grundbidrag höjs med 30 procent.

De premierades för sina insatser för förbundet

I samband med Journalistförbundets fullmäktiges vårmöte delade förbundet ut utmärkelser för årets organisationsgärning och för en insats som gjorts för arbetsplatsgemenskapen.