Pressen

Yle

Yhtyneet-avtalet

MTV Oy / Mediahub

Förlagsredaktörerna

Film- och tv-produktion

Allmänt

 6.4. Pressens kollektiv-avtalsutskott har möte

 6.4. Yles kollektiv-avtalsutskott har möte

 11.4. Yhtyneet-avtalets kollektivavtals-utskott har möte

 11.3. MTV:s urskott för arbetsvillkor har möte

 13.4. Förlagsredaktörernas kollektivavtalsutskott har möte

27.4. kollektivavtals-förhandlingarna inleds

13.4. FJF:s, MCF:n, Pros ja TEAM:s arbetsgrupp samlades för att diskutera konkurrenskraftsavtalet.

 12.4. kollektiv-avtalsutskottet har möte; träff med MCF

 22.4. kollektivavtals-utskottet har möte

11.5. kollektiv-avtals-utskottet har möte

 18.–19.3. MTV:s programarbetares kollektivavtals seminarium

 15.4. Förlagsredaktörernas kollektivavtalsförhandlingar inleds

11.5 förhandlingarna fortsätter

27.4 FJF, MCF, Pro och TEAM, arbetsgrupp 

 18.4. kollektivavtals-utskottet har möte

 18.5. kollektivavtals-utskottet har möte

16.5 kollektivavtals-

förhandlingarna inleds

 18.4. MTV:s kollektivavtals-utskott har möte

28.4 kollektivavtals-utskottet har möte 

20.5 förhandlingarna fortsätter

26.–27.5. Journalistförbundets fullmäktige sammanträder. Eventuella förhandlingsresultat behandlas 

 22.4. Pressens förhandlingar inleds

 25.5. kollektivavtals-utskottet har möte

 

 

 29.4 kollektivavtals- förhandlingarna fortsätter

 

 

13.5. kollektivavtals-utskottet har möte