Vi använder cookies för att säkerställa teknisk drift av sidorna och för att samla antalet besökare på sidorna. Vi samlar inte information om enskilda besökare.

Senaste nytt

Tammerfors universitet och Journalistförbundet utreder hur hot påverkar det journalistiska arbetet

Tammerfors universitet utreder tillsammans med Journalistförbundet hur hot och våld syns i journalisters arbete. En enkät kommer därför att skickas ut till en del medlemmar måndagen 20 september.

“Enkäten är en fortsättning på en motsvarande undersökning som gjordes 2017”, säger forskaren Ilmari Hiltunen från Tammerfors universitet.

Han säger att det är viktigt att forska i hur hot påverkar det journalistiska arbetet och att granska om eller hur situationen förändrats under de senaste åren.

Enkäten skickas till medlemmar som är journalistiskt aktiva. Du kan svara till och med 3 oktober. Resultaten presenteras i slutet av året, både på förbundets webbplats och i tidningen Journalisten.